Baloise Insurance en Trek Bikes nieuwe naampartners in 2021

OMSLAG2
De kogel is door de kerk. Vanaf 1 januari 2021 zal onze CX-ploeg vervellen van Telenet Baloise Lions tot Baloise Trek Lions. Baloise Insurance en Trek Bikes zorgen in deze moeilijke periode voor een extra inspanning.

Sven Nys (sportief manager Telenet Baloise Lions):

“Onze trouwe partners Baloise Insurance en Trek Bikes erkennen dat het veldrijden op dit moment geen makkelijke periode doormaakt. We zijn dan ook enorm dankbaar te kunnen melden dat zij in deze moeilijke periode een extra inspanning ter ondersteuning van ons project willen leveren. Samen met Baloise en Trek hebben we enorm veel vertrouwen in ons team en het project dat we uitrollen met onze opleidingspyramide. Samen willen we blijven bouwen en vechten voor deze mooie sport. The future is bright, zeker met Shirin Van Anrooij en Thibau Nys die Toon Aerts en Lucinda Brand zo goed aanvullen. Maar eerst moeten we samen deze uitdagende periode overwinnen.”

Bart Walraet (directeur marketing en communicatie Baloise Insurance):

“Baloise Insurance wordt eerste naamsponsor van Baloise Trek Lions en daar zijn we heel enthousiast over. We zijn een duurzame verzekeraar met een hart voor sport en met deze extra investering dragen we bij tot de continuïteit van dit mooie project in het veldrijden, ook in moeilijke tijden. Net zoals bij Baloise Trek Lions zijn ook bij Baloise Insurance diversiteit en ontwikkeling van jong talent belangrijke waarden. Met veel vertrouwen in de visie en aanpak van teammanager Sven Nys en in het potentieel van het aanwezige toptalent, kijken we uit naar de komende veldritseizoenen. We wensen alle renners en sympathisanten van het veldrijden een veilig en boeiend veldritseizoen, dat anders zal verlopen dan alle voorgaande, maar net daarom onze ondersteuning verdient.”

Tim Vanderjeugd (directeur marketing Trek Bikes):

“Trek is verheugd om haar partnership met de Lions familie te versterken. Sven Nys en zijn team werken enorm hard om niet alleen toptalent in het veldrijden te ontwikkelen, maar ook om een gezonde cultuur rondom de sport te creëren. We zijn ontzettend blij met het voortzetten van ons partnership, dat deze waardevolle groei verzekert.”

— —

BALOISE INSURANCE AND TREK BIKES NEW NAME PARTNERS IN 2021

The decision is made. From January 1 2021 our new CX team name will be Baloise Trek Lions. Baloise Insurance and Trek Bikes will make an extra effort during this difficult period.

Sven Nys (Sports manager Telenet Baloise Lions):

“Our loyal partners Baloise Insurance and Trek Bikes recognize that cyclocross is not going through an easy period at the moment. We are therefore extremely grateful to announce that they want to make an extra effort to support our project during this difficult period. Together with Baloise and Trek, we have enormous confidence in our team and the project that we are rolling out with our development pyramid. Together we want to keep building and fighting for this beautiful sport. The future is bright, especially with Shirin Van Anrooij and Thibau Nys who complement Toon Aerts and Lucinda Brand so well. But first we have to overcome this challenging period together. ”

Bart Walraet (Director of Marketing and Communication Baloise Insurance):

“Baloise Insurance becomes the first name sponsor of Baloise Trek Lions and we are very excited about that. We are a sustainable insurer with a heart for sports. With this extra investment we contribute to the continuity of this great project in cyclocross, even in difficult times. As with Baloise Trek Lions, diversity and development of young talent are important values ​​for Baloise Insurance. With great confidence in the vision and approach of team manager Sven Nys and in the potential of the present top talent, we look forward to the next cyclocross seasons. We wish all cyclists and cyclists’ fans a safe and exciting cyclocross season, which will be different from all previous ones, but that is precisely why it deserves our support. ”

Tim Vanderjeugd (Director Sports Marketing Trek Bikes):

“Trek is thrilled to strengthen its relationship with the Lions family. Sven Nys and his team are working incredibly hard to develop not only the top talent of cyclocross, but create a healthy culture around cycling. We couldn’t be happier to further our partnership, ensuring this valuable growth continues.”

Deel dit bericht